Glazen wanden SSR


SSR is het eigen opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie. Om grote ruimtes op te delen in kleinere efficiëntere ruimtes heeft Steinfort i.s.m. Van Vliet interieurmaker glas voor glazen wanden, deuren en draaiende roomdividers geleverd. Er is gekozen voor hardglas.

SSR biedt een breed scala aan niet-juridisch cursussen en trainingen die zich richten op de ontwikkeling van professionals. Dit sectoroverstijgende aanbod is gebundeld binnen de pijler ‘Algemeen’. Met dit aanbod kunnen medewerkers van de rechterlijke organisatie de competenties, vaardigheden en kennis verwerven die zij nodig hebben om hun werk goed uit te voeren.

Over het Project

Project: SSR
Locatie: Utrecht
Opdrachtgever: Van Vliet Interieurmakers

Omschrijving werk: Hardglazen wanden, deuren en draaiende roomdividers.

Glazen wanden bij SSR Utrecht

De voorbereiding